Nederlandse Samojeden Club
opgericht 13 augustus 1932

Home > Bestuur en commissies > Doel > Lid worden > Archief Samovaria > Statuten > Huishoudelijk Reglement
> Privacy Statement

Lid worden

Als u zich als lid aan wilt melden download u onderstaand formulier en stuurt dat ingevuld per email naar: penningmeester.nsc@outlook.com

Word format invulformulier
Pdf format, voor printen en handmatig invullen

Daarin in het fromulier kunt u kiezen:
• of u zich als lid of als gezinslid wilt aanmelden;
• Graag alle gegevens zo volledig mogelijk invullen! en u maakt €30,- (lid) of €7,- (gezinslid) over op:
IBAN NL28 INGB 0000 733127 t.n.v. Nederlandse Samojeden Club.

Nadat uw aanmelding en betaling is ontvangen bent u aspirant lid. Als er geen bezwaar tegen uw lidmaatschap is gemaakt beslist het bestuur in de eerstvolgende vergadering over uw lidmaatschap.
Op deze website vindt u de statuten en het huishoudelijk reglement.

De NSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze site.

© 2016 Nederlandse Samojeden Club