Nederlandse Samojeden Club
opgericht 13 augustus 1932

Home > Pups > Baas gezocht > Fokkers > Dekreuen > Fokreglement > Foknormen > Gezondheid

Gezondheid

HEUPDYSPLASIE

Heupdysplasie (HD) is een ontwikkelingsstoornis van de heupgewrichten. Het kan erfelijk zijn, maar omgevingsfactoren spelen ook een rol bij de ontwikkeling. Een hond kan veel last hebben van HD, maar dat hoeft niet. Aan de buitenkant kun je niet zien of een hond HD heeft, dus als je hond goed kan lopen, hoeft dat nog niet te zeggen dat zijn heupen perfect zijn. Om echt te kunnen zien of je hond HD heeft, zijn (digitale) röntgenfoto’s van zijn heupen nodig.
Lees verder.....

ECVO OOGONDERZOEK

Het fokreglement van de Nederlandse Samojeden Club schrijft voor dat honden waarmee wordt gefokt vóór de dekking zijn getest op erfelijke oogafwijkingen. De test mag ten tijde van de dekking niet ouder zijn dan 12 maanden.

Bij het ECVO oogonderzoek wordt gecontroleerd op de volgende als erflijk beschouwde afwijkingen:
Membrana Pupillaris Persistens (PPM), Persisterende Hyperpl.Tunica Vasculosa Lentis Vitreum (PHTVL/htmV), Cataract (congenitaal), Retina Dysplasie (RD), Hypoplasie-/Micropapilla, Collie Eye Anomaly (CEA), L.pectinatum abn. (only after gonioscopy), Entropion/Trichiasis, Ectropion/Macroblepharon, Distichiasis/Ectopische cilie, Cornea Dystrofie, Cataract (niet-congenitaal), Lensluxatie (primair), Retina degeneratie (PRA)

De ECVO-oogonderzoeksresultaten zijn maximaal 12 maanden geldig, met uitzondering van enkele afwijkingen die aangeboren zijn of afwijkingen die (chirurgisch) kunnen worden gecorrigeerd.
Voor deze laatste groep is de uitslag blijvend.
Dit betreft:
Collie Eye Anomalie (CEA-CH/CRD), Retina Dysplasie (RD)(multi)focaal, Distichiasis/ectopische cilie, Entropion/trichiasis, Ectropion/macroblepharon.

Ook voor het onderzoek van L.pectinatum abn. door middel van een Gonioscopy is de uitslag blijvend.
Goniodysplasie is een aangeboren afwijking van de afvoer van het kamervocht (het vocht in de ruimte tussen het hoornvlies en de iris). Een klein percentage van de honden met deze afwijking ontwikkelt glaucoom (hoge oogdruk). De afwijking komt bij veel rassen voor. Het onderzoek naar goniodysplasie wordt niet standaard bij het onderzoek op erfelijke oogafwijkingen uitgevoerd.

Gepubliceerd in Samovaria 3-2011.
Regels van de Raad van Beheer met betrekking tot het ECVO oogonderzoek.
Lees verder.....

Lijst Oogspecialisten
De NSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze site.

© 2016 Nederlandse Samojeden Club