Nederlandse Samojeden Club
opgericht 13 augustus 1932

Home > Algemene Ledenvergadering > Clubmatch > Evenementen

Uitnodiging voor de

Jongehondendag en Kampioensclubmatch

van de Nederlandse Samojeden Club

 

op zondag 11 juni '23 te Utrecht.

op het terrein van de URV, Manitobadreef 8, 3565CH Utrecht

 

Door ziekte van de keurmeester zullen de keuringen door mw  Ineke Zwaartman-Pinster en de heer Mark Wibier worden waargenomen. De bepalingen uit het kynologisch reglement zijn hierop van toepassing.

Mw Zwaartman-Pinster zal de nestbespreking en de Reuen keuren.

Dhr Wibier zal de teven keuren.

De schrijvers zijn mw Angelique Machielsen en mw Elisabeth Reitsma, de ringmeester mw Ellen Zwarteveld.

De inschrijving is nu gesloten. Er zijn 17 reuen, 20 teven en 3 pups ingeschreven

De deelnemers hebben inmiddels een mail met de bevestiging van de inschrijving ontvangen.

Vanwege de warmte wordt de aanvangsttijd vervroegd:

De keuringen zullen om 9:30 beginnen, en er wordt geen lunchpauze ingelast.

 

 

De NSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze site.

© 2016 Nederlandse Samojeden Club