Nederlandse Samojeden Club
opgericht 13 augustus 1932

Home

Keesachtigen en Poolhondenshow

Zondag 18 september 2016 in de Hanzehal te Zutphen

Meer informatie
Beste van het Ras Kampioenschapsclubmatch 29 mei 2016

Nuttah

Kamp. Taigaro Fabulous Nuttah JW'14

Beste van het Ras
Clubwinner 2016
Eigenaar A. Molenaar-Zoetemeijer
   

De NSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze site.

© 2016 Nederlandse Samojeden Club