Nederlandse Samojeden Club
opgericht 13 augustus 1932

Home

Wijziging Fokreglement per 1 augustus 2016.

4. GEZONDHEIDSREGELS
4.1. Gezondheidsonderzoek (screening) ouderdieren:
Van ouderdieren moet als het gaat om door de Raad van Beheer geprotocolleerde onderzoeken, plaatsvinden door deskundigen die erkend zijn door de Raad van Beheer conform de door de Raad van Beheer voor deze onderzoeken opgestelde en/of goedgekeurde onderzoekprotocollen.
18 maart 2017
Nationale show "Réunion Nationale d'Elevage" in Montluçon, Frankrijk.

cfcnsj_rne2017

georganiseerd door de Franse Club voor de Noordelijke rassen en Japanse spitzen (CFCNSJ).

Voor meer informatie:

Nationale Show voor de Noordelijke rassen en de Japanse spitzen
Beste van het Ras Kampioenschapsclubmatch 29 mei 2016

Nuttah

Kamp. Taigaro Fabulous Nuttah JW'14

Beste van het Ras
Clubwinner 2016
Eigenaar A. Molenaar-Zoetemeijer
   

De NSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze site.

© 2016 Nederlandse Samojeden Club