Nederlandse Samojeden Club
opgericht 13 augustus 1932

Home

Goed tehuis gezocht voor Gojar

Voor meer informatie:

Klik hier8 januari 2017
The Bunyip Trail Winteredition 2017

Een sportieve uitdaging voor baas en hond.
Het evenement zal plaatsvinden op het prachtige terrein van de "Fruithof" in Frederiksoord, Drenthe.

Voor meer informatie:

The Bunyip Trail
Beste van het Ras Kampioenschapsclubmatch 29 mei 2016

Nuttah

Kamp. Taigaro Fabulous Nuttah JW'14

Beste van het Ras
Clubwinner 2016
Eigenaar A. Molenaar-Zoetemeijer
   

De NSC aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door – al dan niet door derden aangeboden – informatie op deze site.

© 2016 Nederlandse Samojeden Club